煮豆持作羹,漉菽以为汁。
萁在釜下燃,豆在釜中泣。
本是同根生,相煎何太急?
煮豆持作羹,漉菽以為汁。
萁在釜下燃,豆在釜中泣。
本是同根生,相煎何太急?
zhǔ dòu chí zuò gēng , lù shū yǐ wéi zhī 。
qí zài fǔ xià rán , dòu zài fǔ zhōng qì 。
běn shì tóng gēn shēng , xiāng jiān hé tài jí ?
鉴赏
曹植(魏晋)的《七步诗》选自 姜葆夫、韦良成选注《常用优发国际》。 【注释】 豆萁:豆秸。

釜:锅。

【集评】 据《世说新语·文学》记载:“文帝(曹丕)尝令东阿王(曹植)七步中作诗,不成者行大法(杀),应声便为诗……帝深有惭色。”该诗千百年来一直脍炙人口,历传不衰。

又,“幼儿版”的《七步诗》被改编成这样:煮豆燃豆萁,豆在釜中泣;本是同根生,相煎何太急!

谢灵运曾说:“天下才有一石,曹子建独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。”(《释常谈》)刘勰的《文心雕龙。才略》中也说:“子建思捷而才俊,诗丽而表逸。”明代王世贞的《艺苑卮言》也说:“子建天才流丽,虽誉冠千古,而实避父兄,何以故?才太高,辞太华。”可见前人都指出了曹植才华出众,禀赋异常的特点,而最能表现其才华的例子就是这首《七步诗》。

据《世说新语。文学》中说,曹丕做了皇帝以后,对才华横溢的胞弟曹植一直心怀忌恨,有一次,他命曹植在七步之内作诗一首,如做不到就将行以大法(处死),而曹植不等其话音落下,便应声而说出六句诗来,就是上面的这首脍炙人口的诗。因为限止在七步之中作成,故后人称之为《七步诗》。据说曹丕听了以后“深有惭色"不仅因为曹植在咏诗中体现了非凡的才华,具有出口成章的本领,使得文帝自觉不如,而且由于诗中以浅显生动的比喻说明兄弟本为手足,不应互相猜忌与怨恨,晓之以大义,自然令文帝羞愧万分,无地自容。

【鉴赏】 《七步诗》纯以比兴的手法出之,语言浅显,寓意明畅,无庸多加阐释,只须于个别词句略加疏通,其意自明。第二句中的“漉豉”是指过滤煮熟后发酵过的豆子,用以制成调味的汁液。“萁”是指豆茎,晒干后用来作为柴火烧,萁燃烧而煮熟的正是与自己同根而生的豆子,比喻兄弟逼迫太紧,自相残害,实有违天理,为常情所不容。诗人曹植取譬之妙,用语之巧,而且在刹那间脱口而出,实在令人叹为观止。“本是同根生,相煎何太急”二语,千百年来已成为人们劝戒避免兄弟阋墙、自相残杀的普遍用语,说明《七步诗》在人民中流传极广。

《七步诗》最早就被记录在《世说新语》之中,后来流传的仅有四句,即:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急!”大概是因为在传播过程中为它是否真出于曹植之手尚难肯定。然《世说新语》的曹植去曹魏之世未远,所述自然有一定的依据,而且据《世说新语》中引《魏志》中了也说曹植“出言为论,下笔成章”,曹操曾试之以《登铜雀台赋》,植援笔立成,而且斐然可观,所以曹植在七步之内作出这样一首好诗也完全是可能的。因此,我们还是把它作为曹植的作品来介绍给读者诸君。

当然,《七步诗》的风格与曹植集中的其他诗作不尽一致,因是急就而成,所以谈不上语言的锤炼和意象的精巧,只是以其贴切而生动的比喻,明白而深刻的寓意赢得了千百年来的读者的称赏。
(小提示:如果您想查询《七步诗》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  曹植的其他作品鉴赏
 1. 野田黄雀行(高树多悲风,海水扬其波)
 2. 白马篇(白马饰金羁,连翩西北驰)
 3. 箜篌引(置酒高殿上,亲交从我游)
 4. 美女篇(美女妖且闲,采桑歧路间)
 5. 名都篇(名都多妖女,京洛出少年)
 6. 七哀诗(明月照高楼,流光正徘徊)
 7. 情诗(微阴翳阳景,清风飘我衣)
 8. 送应氏(步登北邙阪,遥望洛阳山)
 9. 送应氏(清时难屡得,嘉会不可常)
 10. 杂诗(飞观百余尺, 临牖御棂轩)
 11. 杂诗(高台多悲风, 朝日照北林)
 12. 杂诗(南国有佳人, 容华若桃李)
 13. 杂诗(仆夫早严驾, 吾行将远游)
 14. 杂诗(西北有织妇, 绮缟何缤纷)
 15. 杂诗(转蓬离本根, 飘摇随长风)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 饮马长城窟行(饮马长城窟, 水寒伤马骨)
 2. 绵州巴歌(豆子山,打瓦鼓)
 3. 悲愤诗(汉季失权柄,董卓乱天常)
 4. 胡笳十八拍(我生之初尚无为,我生之后汉祚衰)
 5. 度关山(天地间,人为贵)
 6. 短歌行(对酒当歌,人生几何? 譬如朝露,去日苦多)
 7. 短歌行(周西伯昌,怀此圣德)
 8. 对酒(对酒歌,太平时,吏不呼门)
 9. 观沧海(东临碣石,以观沧海)
 10. 龟虽寿(神龟虽寿,猷有竟时)
 11. 蒿里行(关东有义士,兴兵讨群凶)
 12. 精列(厥初生, 造划之陶物,莫不有终期)
 13. 苦寒行(北上太行山,艰哉何巍巍! 羊肠坂诘屈,车轮为之摧)
 14. 气出唱(华阴山,自以为大)
 15. 气出唱(驾六龙,乘风而行)
 16. 气出唱(游君山,甚为真)
 17. 却东西门行(鸿雁出塞北,乃在无人乡)
 18. 塘上行(蒲生我池中,其叶何离离)
 19. 秋胡行(朝与佳人期,日夕殊不来)
 20. 善哉行(上山采薇,薄暮苦饥)
 21. 燕歌行(秋风萧瑟天气凉, 草木摇落露为霜)
 22. 杂诗(漫漫秋夜长,烈烈北风凉)
 23. 杂诗(西北有浮云, 亭亭如车盖)
 24. 定情诗(我出东门游,邂逅承清尘)
 25. 车遥遥篇(车遥遥兮马洋洋, 追思君兮不可忘)
 26. 吴楚歌(燕人美兮赵女佳, 其室则迩兮限层崖)
 27. 西长安行(所思兮何在? 乃在西长安)
 28. 豫章行苦相篇(苦相身为女,卑陋难再陈)
 29. 赠从弟(亭亭山上松,瑟瑟谷中风)
 30. 赴洛道中作(远游越山川,山川修且长)
优发国际