萍乡道中乍晴,卧舆中困甚,小憩柳塘酣酣,日脚紫烟浮,妍暖试轻裘。
困人天色,醉人花气,午梦扶头。
春慵恰似春塘水,一片縠纹愁。
溶溶泄泄,东风无力,欲皱还休。
萍鄉道中乍晴,臥輿中困甚,小憩柳塘酣酣,日腳紫煙浮,妍暖試輕裘。
困人天色,醉人花氣,午夢扶頭。
春慵恰似春塘水,一片縠紋愁。
溶溶泄泄,東風無力,欲皺還休。
píng xiāng dào zhōng zhà qíng , wò yú zhōng kùn shèn , xiǎo qì liǔ táng hān hān , rì jiǎo zǐ yān fú , yán nuǎn shì qīng qiú 。
kùn rén tiān sè , zuì rén huā qì , wǔ mèng fú tóu 。
chūn yōng qià sì chūn táng shuǐ , yī piàn hú wén chóu 。
róng róng xiè xiè , dōng fēng wú lì , yù zhòu huán xiū 。
鉴赏
【注释】①酣酣:暖意。

②扶头:酒名。

③溶溶泄泄:荡漾貌。

【评解】《眼儿媚》这首词通过春景的描绘,抒写人物的内心感受。上片写景。春雨如酥,乍晴骤暖,困人天气,花气袭人。下片通过比喻,抒写人物心情。“春慵恰似春塘水,一片縠纹愁”,又以“欲皱还休”作结。构思新巧,情韵悠长。全词融情于景,细腻柔和,工巧精美。

【集评】沈际飞《草堂诗余别集》:《眼儿媚》字字软温,着其气息即醉。

许昂霄《词综偶评》:换头“春慵”紧接“困”字、“醉”字来,细极。

王闿运《湘绮楼词选》:自然移情,不可言说,绮语中仙语也。

俞陛云《唐五代两宋词选释》:上阕“午梦扶头”句领起下文。以下五句借东风皱水,极力写出春慵,笔意深透,可谓入木三分。

【鉴赏】 词前原有小序,云:“萍乡(即今江西萍乡)道中乍晴,卧舆中,困甚,小憩柳塘。”据范成大《骖鸾录》:“乾道(宋孝宗年号)癸巳(1173)闰正月二十六日,宿萍乡县,泊萍实驿。”即指此。

词写春慵。日脚,日光穿过云层射到平地,其光束显出厚重的色泽,故称日脚。此言雨后初晴,春日穿透春云射出,只觉地面紫烟浮泛,暖气薰薰,令人酣困。于是脱去冬衣,初试轻裘。以下连用四字句,以“天气”结上,以“困人”启下,如此天气,加之舆马悠颤,花香袭人,使人不胜其慵乏。遂小憩柳塘,扶头渐入梦乡。

下片极写春慵。先用眼前景作比喻:春慵正如春塘水,如縠之细纹微皱。縠(hù),一种丝织的轻纱。愁,指初春给人带来的莫名的惆怅。春,是万物萌动的季节;是新的一年的开端;所以,常常激起人的生命意识,引起心海的波澜。冯延巳《谒金门》的名句“风乍起,吹皱一池春水”,就曾形象地表现了春天带来的人心的波动。溶溶,春水泛溢貌;洩洩,春波微荡貌。一塘春水,盈盈漾漾,在和软东风吹拂下,刚泛起涟漪,又复归平静。而春之慵困、怅惘,如有所失,如有所待的心情亦如此水。这是一种“剪不断,理还乱”,别有滋味的淡淡的闲愁;一种说不清,道不明,只好欲说还休的幽忧。

历代词评家很赞赏《眼儿媚》这首词,评为“字字温软,着其气息即醉”(沈际飞《草堂诗余别集》)。俞陛云则说,下片五句“借东风皱水,极力写出春慵,笔力深透,可谓入木三分”(《唐五代两宋词选释》)。
(小提示:如果您想查询《眼儿媚》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  范成大的其他作品鉴赏
 1. 四时田园杂兴(新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴)
 2. 早发竹下(结束晨妆破小寒,跨鞍聊得散疲顽)
 3. 初归石湖(晓雾朝暾绀碧烘,横塘西岸越城东)
 4. 村景即事(绿遍山原白满川,子规声里雨如烟)
 5. 田家(昼出耘田夜织麻,村庄儿女各当家)
 6. 晓起闻雨(老来稍喜睡魔清,兀坐枯株听五更)
 7. 窗前木芙蓉(辛苦孤花破小寒, 花心应似客心酸)
 8. 春思(沙际绿苹满,楼前芳草多)
 9. 横塘(南浦春来绿一川, 石桥朱塔两依然)
 10. 南柯子(怅望梅花驿,凝情杜若洲)
 11. 霜天晓角(晚晴风歇,一夜春威折)
 12. 四时田园杂兴(采菱辛苦废犁锄, 血指流丹鬼质枯)
 13. 四时田园杂兴(梅子金黄杏子肥, 麦花雪白菜花稀)
 14. 四时田园杂兴(乌鸟投林过客稀, 前山烟暝到柴扉)
 15. 四时田园杂兴(昼出耘田夜绩麻, 村庄儿女各当家)
  其他同名作品鉴赏
 1. 眼儿媚(迟迟春日弄轻柔,花径暗香流)
 2. 眼儿媚(雨润梨花雪未乾)
 3. 眼儿媚(晓来江上荻花秋)
 4. 眼儿媚(西溪回合小青苍)
 5. 眼儿媚(楼上黄昏杏花寒)
 6. 眼儿媚(雪儿魂在水云乡)
 7. 眼儿媚(凌寒低亚出墙枝)
 8. 眼儿媚(度岁经年两看承)
 9. 眼儿媚(青锦成帏瑞香浓)
 10. 眼儿媚(叠翠阑红斗纤浓)
 11. 眼儿媚(紫帔红襟艳争浓)
 12. 眼儿媚(玉京曾忆昔繁华,万里帝王家)
 13. 眼儿媚(霏霏疏影转征鸿)
 14. 眼儿媚(萧萧疏雨滴梧桐)
 15. 眼儿媚(晓钗催鬓语南风)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 游武夷,作棹歌呈晦翁十首(一水奔流叠嶂开,溪头千步响如雷)
 2. 题临安邸(山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休)
 3. 清平乐.村居(茅檐低小,溪上青青草)
 4. 扬子江(几日随风北海游,回从扬子大江头)
 5. 游园不值(应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开)
 6. 吊岳飞诗(匹马吴江谁著鞭,惟公攘臂独争先)
 7. 题邸间壁(荼糜香梦怯春寒,翠掩重门燕子闲)
 8. 绝句(古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东)
 9. 新凉(水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低)
 10. 初夏(竹摇清影罩幽窗,两两时禽噪夕阳)
 11. 送剑与傅岩叟(莫邪三尺照人寒,试与挑灯仔细看)
 12. 过零丁洋(辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星)
 13. 南海(朅来南海上,人死乱如麻)
 14. 西台哭所思(残年哭知已,白日下荒台)
 15. 清明(南北山头多墓田,清明祭扫各纷然)
 16. 夜登小阁,忆洛阳旧游(忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英)
 17. 满江红(敲碎离愁,纱窗外,风摇翠竹,人去后,吹箫声断)
 18. 归至武阳渡作(夹岸盲风扫楝花,高城已近被云遮)
 19. 郊行(一雨饯残热,忻然思杖藜)
 20. 西山(绝顶遥知有隐君,餐芝种术麝为群)
 21. 赠防江卒六首 其五(战地春来血尚流,残烽缺堠满淮头)
 22. 苍梧谣(天! 休使圆蟾照客眠)
 23. 苏武慢(雁落平沙,烟笼寒冰,古垒鸣笳声断)
 24. 好事近(日日惜春残,春去更无明日)
 25. 水龙吟(东南第一名州,西湖自古多佳丽)
 26. 菩萨蛮(赤阑桥尽香街直,笼街细柳娇无力)
 27. 沁园春(谁使神州,百年陆沉,青毡未还? 怅晨星残月,北州豪杰;西风斜日,东帝江山)
 28. 沁园春(为问杜鹃,抵死催归,汝胡不归? 似辽东白鹤,尚寻华表;海中玄鸟,犹记乌衣)
 29. 临江仙(高咏<楚词>酬午日,天涯节序匆匆)
 30. 虞美人(张帆欲去仍搔首,更醉君家酒)
优发国际