故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。
故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。
孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流。
gù rén xī cí huáng hè lóu , yān huā sān yuè xià yáng zhōu 。
gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn , wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú 。
鉴赏
李白(唐)的《送孟浩然之广陵》选自唐诗三百首,全唐诗:卷174_24。这是一篇关于送别的七绝。 孟浩然是李白非常称赏的诗界名士,曾有“吾爱孟夫子,风流天下闻”的赠诗称誉之。漫游天下名山名城,本是性格开放的盛唐文人的风尚,寓居湖北安陆的青年李白,早就有一番“仗剑去国,辞亲远游,南穷苍梧,东涉溟海”的旅游经历。因此他在武昌名楼——黄鹤楼,送别诗界名士——孟浩然,去游历江左名城——扬州(古时称为广陵),面对着把名楼、名士、名城联系在一起的“三名兼备”的旅游盛事,他诗情勃发,对世界的感觉是色彩明丽的,浑无丝毫感伤。

开头两句本是交待送别的时间、地点、目的地,但这种交待被“烟花三月”这个鲜丽的意象感觉化了。李白不是有过一个“梦笔生花”的故事吗?想不到作为他的天才之象征的做梦中笔头生花,竟生成了送别时的三月烟花,赢得前人称此句为“千古丽句”。天空也被明丽的世界感觉所感动了,它变得一碧如洗的空明,在它底下顺流行进的“孤帆远影”,何尝有一丝孤独感和苍凉感?它牵引着的是海阔天空的生命向往。生命如流水,别情如流水,无限关注依恋的眼光追随着消失在视野之外的孤帆远影,也就化作水天与共,千古长存的长江巨流了。名楼送名士赴名城的一瞬而永恒的情景,便成了盛唐诗人李白的旅游豪兴的诗化象征。

【解析】

1。故人:老朋友,这里指孟浩然。

2。西辞:辞,辞别。西辞,由西向东行。意思:李白在黄鹤楼和老朋友辞别了。

3。烟花:指艳丽的春景。

4。下:顺流直下。意思是:在春光烂漫的三月,老朋友坐船顺流直下到扬州去。

5。孤帆:单独的一条船。碧空:晴朗的天空。

6。尽:没有了、消失了。意思是:那只船越走越远,远远望去好像消失在晴朗的天空里。

7。唯:只。

8。天际:天边。意思:只看见浩荡的长江水,滚滚向天边流去。

【简析】

这首送别诗,大约写于开元二十年(732)前后。诗人李白的摹景写情,出语不凡,使人赞叹!第三四句既是写景,更是写情,孤帆的影子都消失了,只有思念像长江水永远流在心中。
(小提示:如果您想查询《送孟浩然之广陵》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  李白的其他作品鉴赏
 1. 拟恨赋(晨登太山,一望嵩里)
 2. 秋风词(秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊)
 3. (眼前有景道不得,崔颢题诗在上头)
 4. 上清宝鼎诗(人生烛上花,光灭巧妍尽)
 5. 上清宝鼎诗(朝披梦泽云,笠钓青茫茫)
 6. 咏方广诗(圣寺闲栖睡眼醒,此时何处最幽清? 满窗明月天风静,玉磬时闻一两声)
 7. 宿无相寺(头陀悬万仞,远眺望华峰)
 8. 炼丹井(闻说神仙晋葛洪,炼丹曾此占云峰)
 9. 秀华亭(遥望九华峰,诚然是九华)
 10. 独坐敬亭山(合沓牵数峰,奔地镇平楚)
 11. 地藏菩萨赞(本心若虚空,清净无一物)
 12. 观佽飞斩蛟龙图赞(佽飞斩长蛟,遗图画中见)
 13. 太华观(厄磴层层上太华,白云深处有人家)
 14. 别匡山(晓峰如画碧参差,藤影风摇拂槛垂)
 15. 江夏送倩公归汉东(彼美汉东国,川藏明月辉)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 白鹿洞二首 其一(读书不觉已春深,一寸光阴一寸金)
 2. 感遇(闭门迹群化,凭林结所思)
 3. 感遇(我有异乡忆,宛在云溶溶)
 4. 感遇(汉上有游女,求思安可得)
 5. 感遇(抱影吟中夜,谁闻此叹息)
 6. 感遇(永日徒离忧,临风怀蹇修)
 7. 感遇(西日下山隐,北风乘夕流)
 8. 感遇(吴越数千里,梦寐今夕见)
 9. 感遇(鱼游乐深池,鸟栖欲高枝)
 10. 晚春(草树知春不久归,百般红紫斗芳菲)
 11. 南乡子(烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼)
 12. 无题(到过深山雾气迢,巧唱清鸣隐林荆)
 13. 御书飞白玉堂之署四字颁赐禁苑(玉堂四字重千金,宸翰亲挥赐禁林)
 14. 昉著灸数朝废吟累日继披佳会莫菲睚声亦贡七章(行年已老擬何如,手植园林十亩余)
 15. 修竹百竿才欣种植佳篇五首(谩栽花卉满朱栏,争似疏篁种百竿)
 16. 齿疾未平灸疮正作新诗(苍翠一丛湘岸色,问僧求得不嫌多)
 17. 依韵和残春有感二首(暮春三月思依依,又到年年惜别时)
 18. 侍郎见贻佳什愈见高怀因次来章辄歌盛美(望高官重两难俦,遇兴裁诗许唱酬)
 19. 将就十章更献三首词(流年流矢亦争如,不觉春秋四十余)
 20. 自思忝幸因动咏吟(如蓬短发不胜簪,筋力衰赢分所甘)
 21. 辄歌盛美献秘阁侍郎(济地才略本纵横,翻向文章振大名)
 22. 辄歌盛美寄秘阁侍郎(满朝清望更谁知,才略文章尽有余)
 23. 赠襄阳妓(岘山亭畔红妆女,小笔香笺善赋诗)
 24. 赠贾黄中(七岁神童古所难,贾家门户有衣冠)
 25. 赠邓洵美(忆昔词场共着鞭,当时莺谷喜同迁)
 26. 依韵奉和见贻之什且以答来章而歌盛美也(逢丘深静养疏慵,角枕斜欹数过鸿)
 27. 谢侍郎三弟朝盖相过(喜得君来慰我心,清欢何假酒频斟)
 28. 小园独坐偶赋所怀寄秘阁侍郎(烟光澹澹思悠悠,朝退还家懒出游)
 29. 仙客(胎化仙禽性本殊,何人携尔到京都)
 30. 闻馆中宣赐赏雪赋诗之会书五十六字呈秘阁侍郎(圣主怜才古所稀,转知吾道有光辉)
优发国际