雪里已知春信至,寒梅点缀琼枝腻,香脸半开娇旖旎,当庭际,玉人浴出新妆洗,造化可能偏有意,故教明月珑珑地,共赏金尊沈绿蚁。
莫辞醉,此花不与群花比。
雪裏已知春信至,寒梅點綴瓊枝膩,香臉半開嬌旖旎,當庭際,玉人浴出新妝洗,造化可能偏有意,故教明月瓏瓏地,共賞金尊沈綠蟻。
莫辭醉,此花不與群花比。
xuě lǐ yǐ zhī chūn xìn zhì , hán méi diǎn zhuì qióng zhī nì , xiāng liǎn bàn kāi jiāo yǐ nǐ , dāng tíng jì , yù rén yù chū xīn zhuāng xǐ , zào huà kě néng piān yǒu yì , gù jiào míng yuè lóng lóng dì , gòng shǎng jīn zūn shěn lǜ yǐ 。
mò cí zuì , cǐ huā bù yǔ qún huā bǐ 。
鉴赏
“共赏金尊沉绿蚁”中的沈通“沉”。这也是一首咏梅词。

上片写寒梅初放。何逊《扬州早梅》:“兔园标物序,惊时最是梅。衔霜当露发,映雪凝寒开。”梅花,她开于冬春之交,最能惊醒人们的时间意识,使人们萌生新的希望。所以被认为是报春之花。因为梅花斗雪迎寒而开,诗人李清照咏梅,又总以冰雪作为空间背景。庾信《咏梅花》诗:“常年腊月半,已觉梅花阑。不信今春晚,俱来雪里看。树动悬冰落,枝高出手寒……”这里,“琼枝”就指覆雪悬冰的梅枝。半放的寒梅点缀着它,愈显得光明润泽!

词人接着用“犹抱琵琶半遮面”的美女形容将开未开之梅的轻盈娇美,用玉人浴出形容梅的玉洁冰清,明艳出群:即物即人,梅已和人融成了一片。

下片转用侧面烘托。梅花偏宜月下观赏,造物有意,故教月色玲珑透剔,使暗香浮动,疏影横斜。值此良宵,且备金樽、绿蚁,花前共一醉。绿蚁,酒面的浮沫。白居易《问刘十九》:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。”《历代诗话》引《古隽考略》:“绿蚁,酒之美者,泛泛有浮花,其色绿。” 银色的月光,金色的酒樽,淡绿的酒,晶莹的梅织成了一幅画,如梦如幻,空灵优美……
(小提示:如果您想查询《渔家傲》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  李清照的其他作品鉴赏
 1. 如梦令(常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处)
 2. 乌江(生当作人杰,死亦为鬼雄)
 3. 醉花阴(薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽)
 4. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)
 5. 永遇乐(落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨, 春意知几许?元宵佳节)
 6. 如梦令(昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒,试问卷帘人,却道海棠依旧)
 7. 孤雁儿(世人作梅诗,下笔便俗)
 8. 玉楼春(红酥肯放琼苞碎,探著南枝开遍未,不知蕴藉几多香,但 见包藏无限意)
 9. 长寿乐(微寒应候[2], 望日边, 六叶阶蓂[3]初秀)
 10. 点绛唇(蹴[1]罢秋千, 起来慵整[2]纤纤手)
 11. 点绛唇(寂寞深闺, 柔肠一寸愁千缕)
 12. 蝶恋花(泪湿罗衣脂粉满, 四叠阳关, 唱到千千遍)
 13. 蝶恋花(暖日晴风初破冻, 柳眼梅腮, 已觉春心动)
 14. 蝶恋花(永夜恹恹欢意少, 空梦长安, 认取长安道)
 15. 多丽(小楼寒, 夜长帘幕低垂)
  其他同名作品鉴赏
 1. 渔家傲(塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意)
 2. 渔家傲(天接云涛连晓雾, 星河欲转千帆舞; 彷佛梦魂归帝所, 闻天语, 殷勤问我归何处)
 3. 渔家傲(一曲阳关情几许,知君欲向秦川去)
 4. 渔家傲(平岸小桥千嶂抱, 揉兰一水萦花草)
 5. 渔家傲(巴子城头青草暮,巴山重叠相逢处)
 6. 渔家傲(小雨纤纤风细细,万家杨柳青烟里)
 7. 渔家傲(东望山阴何处是?往来一万三千里)
 8. 渔家傲(钓笠披云青嶂绕,绿蓑细雨春江渺)
 9. 渔家傲(荷叶田田青照水 孤舟挽在花阴底 昨夜萧萧疏雨坠 愁不寐 朝来又觉西风起 雨摆风摇金蕊碎 合欢枝上香房翠 莲子与人常厮类 无好意 年年苦在中心里 )
 10. 渔家傲(幽鹭慢来窥品格 双鱼岂解传消息 绿柄嫩香频采摘 心似织 条条不断谁牵役 粉泪暗和清露滴 罗衣染尽秋江色 对面不言情脉脉 烟水隔 无人说似长相忆 )
 11. 渔家傲(粉面啼红腰束素 当年拾翠曾相遇 密意深情谁与诉 空怨慕 西池夜夜风兼露 池上夕阳笼碧树 池中短棹惊微雨 水泛落英何处去 人不语 东流到了无停住 )
 12. 渔家傲(画鼓声中昏又晓)
 13. 渔家傲(荷叶荷花相间斗)
 14. 渔家傲(荷叶初开犹半卷)
 15. 渔家傲(杨柳风前香百步)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 武夷茶歌(年年春自东南来,建溪先暖冰微开)
 2. 九曲棹歌(武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清)
 3. 剑门道中遇微雨(衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂)
 4. 江上渔者(江上往来人,但爱鲈鱼美)
 5. 梅花(墙角数枝梅,凌寒独自开)
 6. 梅花(闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中)
 7. 登飞来峰(飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升)
 8. 泊船瓜洲(京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山)
 9. 春日(胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新)
 10. 游山西村(莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚)
 11. 春日偶成(云淡风轻过午天,傍花随柳过前川)
 12. 春宵(春宵一刻值千金,花有清香月有阴)
 13. 晓出净慈寺送林子方(毕竟西湖六月中,风光不与四时同)
 14. 愍儒坑(智力区区不为身,欲将何物助强秦)
 15. 孤桐(天质自森森,孤高几百寻)
 16. 兼并(三代子百姓,公私无异财)
 17. 商鞅(自古驱民在信诚,一言为重百金轻)
 18. 元日(爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏)
 19. 赤日炎炎似火烧(赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦)
 20. 蚕妇(昨日入城市,归来泪满巾)
 21. 陶者(陶尽门前土,屋上无片瓦)
 22. 假山拟宛陵先生体(叠石作小山,埋瓮作小潭)
 23. 登池州翠微亭诗(经年尘土满征衣,特特寻芳上翠微)
 24. 念奴娇.赤壁怀古(大江东去,浪淘尽)
 25. 雨霖铃(寒蝉凄切,对长亭晚)
 26. 春夜(金炉香烬漏声残,剪剪轻风阵阵寒)
 27. 上元侍宴(淡月疏星绕建章,仙风吹下御炉香)
 28. 立春偶成(律回岁晚冰霜少,春到人间草木知)
 29. 打球图(阊阖千门万户开,三郎沉醉打球回)
 30. 清明(无花无酒过清明,兴味萧然似野僧)
优发国际