红酥肯放琼苞碎,探著南枝开遍未,不知蕴藉几多香,但见包藏无限意。
道人憔悴春窗底,闷损阑干愁不倚,要来小酌便来休,未必明朝风不起。
紅酥肯放瓊苞碎,探著南枝開遍未,不知蘊藉幾多香,但見包藏無限意。
道人憔悴春窗底,悶損闌幹愁不倚,要來小酌便來休,未必明朝風不起。
hóng sū kěn fàng qióng bāo suì , tàn zhù nán zhī kāi biàn wèi , bù zhī yùn jiè jī duō xiāng , dàn jiàn bāo cáng wú xiàn yì 。
dào rén qiáo cuì chūn chuāng dǐ , mèn sǔn lán gān chóu bù yǐ , yào lái xiǎo zhuó biàn lái xiū , wèi bì míng zhāo fēng bù qǐ 。
鉴赏
【史考】 《历代诗余》、《花草粹编》题作“红梅”。

(1)琼苞:《历代诗余》、《花草粹编》作“瑶”。

(2)香:《历代诗余》作“时”。

(3)闷损:《花草粹编》作“闲损”;《历代诗余》作“闲拍”。

(4)酌:《花草粹编》作“著”;《历代诗余》作“看”。

【鉴赏】 首句点明梅的色泽:红润如酥,晶莹似玉。“肯放”是“岂肯放”的省说。诘问语气,加强了红梅珍重迟开的神韵。苏轼《红梅》诗也有“怕愁贪睡独开迟,自恐冰容不入时”的句子,或为《玉楼春》所本。“南枝”,用李峤梅诗“大庾天寒少,南枝独早芳”典。大庾在江西、广东交界处,为五岭之一。张方注云:“大庾岭上梅,南枝落,北枝开。”此言早梅如“南枝”或已遍开,而红梅犹含苞脉脉,似有所待,令人魄走魂驰,想见其馨香远播,悬知其芳意无穷。

古典优发国际以含蓄为美。含苞待放之花,富于“欲语还休”的韵致,可以造成生成性的境界,加强鉴赏者的参与意识,用想象来补充、来创造花开时的美。

下片写对红梅之人。“道人”,学道之人,词人自指。虽言学道,但面对红梅的含情未吐,未必不作“无限”之思。而春窗寂寞,对比之下,更使人难以为怀。故曰“憔悴”,曰“闷损”。词末忽作旷达语。“休”,此当作“罢”字解。意谓要来对花小饮便快来罢!造化弄人,良辰难再,美景无多!自然气候的转换亦如人世的风云突变,未可逆料。此时红梅方兴未艾,未必明朝不狂风折树,冷雨欺花,到那时,花落香消,岂不徒然令人心碎!

李清照词的忧患意识,常常通过风雨摧花表现出来。她早期词《如梦令》,即有“雨疏风骤”致使“绿肥红瘦”的忧思。又如“恨萧萧、无情风雨,夜来揉损琼肌”(《多丽•咏白菊》);“知韵胜,难堪雨藉,不耐风揉”(《满庭芳•残梅》)。她晚年词的代表作《永遇乐》,在“染柳烟浓,吹梅笛怨”的盎然春意中,想到的也仍是“次第岂无风雨”。国破家亡,仓皇反复,颠沛流离的生活,在她的心上投下了浓重的阴影。这使得她无论对残梅还是未放之梅,总是忧心忡忡,唯恐美好的事物消逝得太快,太快!
(小提示:如果您想查询《玉楼春》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  李清照的其他作品鉴赏
 1. 失题(行人舞袖拂梨花)
 2. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 3. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 4. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 5. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 6. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 7. 上赵挺之(何况人间父子)
 8. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 9. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 10. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 11. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 12. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 13. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 14. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 15. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
  其他同名作品鉴赏
 1. 玉楼春(残霞散尽鱼天锦,卧柳门前萍叶浸)
 2. 玉楼春(西园花落深堪扫,过眼韶华真草草)
 3. 玉楼春(今年花事垂垂过,明岁花开应更亸)
 4. 玉楼春(绣衾慵展金泥凤,几日相思罗带重)
 5. 玉楼春(梅花过了仍风雨,著意伤春天不许)
 6. 玉楼春(庭槐郁郁云屯绿)
 7. 玉楼春(柳梢绿小梅如印)
 8. 玉楼春(野亭正在溪山际)
 9. 玉楼春(米如珠玉薪如桂)
 10. 玉楼春(冬至夜侍祭阴消阳长从今数)
 11. 玉楼春(翠微掩映农家住)
 12. 玉楼春(闲云不肯狂驰骋)
 13. 玉楼春(清中悟彻祥中瑞)
 14. 玉楼春(风穿绣幕红波皱)
 15. 玉楼春(烟炉不断胜金兽)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 12. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 13. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 14. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 15. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 16. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 17. 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 18. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 19. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 20. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 21. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 22. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 23. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 24. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 25. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 26. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 27. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 28. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 29. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 30. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
优发国际