对潇潇暮雨洒江天,[2]一番洗清秋。
渐霜风凄紧,[3]关河冷落,残照当楼。
是处红衰翠减,[4]苒苒物华休。
[5]惟水长江水,无语东流。
不忍登高临远,望故乡渺邈,[6]归思难收。
叹年来踪迹,何事苦淹留?
[7]想佳人妆楼颙望,[8]误几回天际识归舟。
[9]争知我,[10]倚阑干处,正恁凝愁。
[11]
對瀟瀟暮雨灑江天,[2]一番洗清秋。
漸霜風淒緊,[3]關河冷落,殘照當樓。
是處紅衰翠減,[4]苒苒物華休。
[5]惟水長江水,無語東流。
不忍登高臨遠,望故鄉渺邈,[6]歸思難收。
嘆年來蹤跡,何事苦淹留?
[7]想佳人妝樓颙望,[8]誤幾回天際識歸舟。
[9]爭知我,[10]倚闌幹處,正恁凝愁。
[11]
duì xiāo xiāo mù yǔ sǎ jiāng tiān ,[2] yī fān xǐ qīng qiū 。
jiàn shuāng fēng qī jǐn ,[3] guān hé lěng luò , cán zhào dāng lóu 。
shì chǔ hóng shuāi cuì jiǎn ,[4] rǎn rǎn wù huá xiū 。
[5] wéi shuǐ cháng jiāng shuǐ , wú yǔ dōng liú 。
bù rěn dēng gāo lín yuǎn , wàng gù xiāng miǎo miǎo ,[6] guī sī nán shōu 。
tàn nián lái zōng jì , hé shì kǔ yān liú ?
[7] xiǎng jiā rén zhuāng lóu yóng wàng ,[8] wù jī huí tiān jì shí guī zhōu 。
[9] zhēng zhī wǒ ,[10] yǐ lán gān chǔ , zhèng nèn níng chóu 。
[11]
鉴赏
【注释】 [1]唐教坊大曲有《甘州》,杂曲有《甘州子》。因属边地乐曲,故以甘州为名。《八声甘州》是从大曲《甘州》截取一段而成的慢词。因全词前后共八韵,故名八声。又名《潇潇雨》、《宴瑶沁池》等。《词谱》以柳永为正体。九十七字,平韵。

[2]潇潇:形容雨声急骤。

[3]凄紧:一作“凄惨”。

[4]是处:到处,处处。红衰翠减:红花绿叶,凋残零落。李商隐《赠荷花》:“翠减红衰愁煞人”。翠:一作“绿”。

[5]苒苒:茂盛的样子。一说,同“冉冉”,犹言“渐渐”。物华:美好的景物。

[6]渺邈:遥远。

[7]淹留:久留。

[8]顒望:凝望。一作“长望”。

[9]天际识归舟:语出谢朓《之宣城郡出林浦向板桥》“天际识归舟,云中辨江树”。

[10]争:怎。⑾恁:如此,这般。

[11]凝愁:凝结不解的深愁。

【评析】 这首望乡词通篇贯串一个“望”字,柳永的羁旅之愁,飘泊之恨,尽从“望”中透出。

上片是登楼凝望中所见,无论风光、景物、气氛,都笼罩着悲凉的秋意,触动着抒情主人公的归思。“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”三句,在深秋萧瑟廖廓的景象中表现游子的客中情怀,连鄙薄柳词的苏轼也以为“此语于诗句不减唐人高处”(宋赵令畤《侯鲭录》引。《能改齐漫录》作晁补之语)。

下片是望中所思,从自已的望乡想到意中人的望归:她不但“归楼颙望”,甚至还“误几回天际识归舟”,望穿秋水之际,对自已的迟迟不归已生怨恨。如此着笔,便把本来的独望变成了双方关山远隔的千里相望,见出两地同心,俱为情苦。虽然这是想象之辞,却反映了柳永对独守空闺的意中人的关切之情,似乎在遥遥相望中互通款曲,进行心与心的交流,从而暗示读者:其人未归而其心已归,这就更见出归思之切。

另外,《八声甘州》多用双声叠韵词,以声为情,声情并茂。双声如“清秋”、“冷落”、“渺邈”等,叠韵如“长江”、“无语”、“阑干”等。它们间见错出,相互配合,时而嘹亮,时而幽咽。这自然有助于增强声调的亢坠抑扬,更好地表现心潮的起伏不平。

【集评】 《侯鲭录》引苏轼云:人皆言柳耆卿词俗,然如“霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”,唐人佳处,不过如此。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首亦柳词名著。一起写雨后之江天,澄澈如洗。“渐霜风”三句,更写风紧日斜之境,凄寂可伤。以东坡之鄙柳词,亦谓此三句“唐人佳处,不过如此”。“是处”四句,复叹眼前景物凋残,惟有江水东流,自起首至此,皆写景。“叹年”两句,自问自叹,为恨极之语。“想”字贯至“收”处,皆是从对面着想,与少陵之“香雾云鬟湿”作法相同。

俞陛云《唐五代两宋词选释》:结句言知君忆我,我亦忆君。前半首之“霜风”、“残照”,皆在凝眸怅望中也。

刘逸生《宋词小札》:《八声甘州》是柳永名作之一,属于游子思乡的一段题材,不一定是柳永本人在外地思念故乡妻子而写。据我看,为了伶工演唱而写的可能性还大些。然而,对景物的描写,情感的抒述,不仅十分精当,而且笔力很高,实可称名作而无愧。

【鉴赏一】 《八声甘州》这首词章法结构细密,写景抒情融为一体,以铺叙见长。词中思乡怀人之意绪,展衍尽致。而白描手法,再加通俗的语言,将这复杂的意绪表达得明白如话。这样,柳永的《八声甘州》终成为词史上的丰碑,得以传颂千古。

上片充分利用“暮雨”“霜风”“关河”“残照”“江水”等意象从不同的方面描绘了“红衰翠减”的深秋景象,营造出浓重的苍茫冷落的气氛。下片分别从“我”和“佳人”两方面来描写,写出了人物动作、语言、心理。“我”不忍登高遥望,怕更添思乡情切。“佳人”“妆楼顒望”,误识归舟。整诗抒发了思念家乡、思念佳人的心情。但那位“妆楼顒望”的佳人,却给了读者深刻的印象,我们在很多古优发国际里见过她。如温庭筠的《梦江南》“梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。肠断白蘋洲。”这位佳人也独倚江楼,误识归舟。

【鉴赏二】 这首传颂千古的名作,融写景、抒情为一体,通过描写羁旅行役之苦,表达了强烈的思归情绪,语浅而情深。是柳永同类作品中艺术成就最高的一首,其中佳句“不减唐人高处”(苏东坡语)。

开头两句写雨后江天,澄澈如洗。一个“对”字,已写出登临纵目、望极天涯的境界。当时,天色已晚,暮雨潇潇,洒遍江天,千里无垠。其中“雨”字,“洒”字,和“洗”字,三个上声,循声高诵,定觉素秋清爽,无与伦比。

自“渐霜风”句起,以一个“渐”字,领起四言三句十二字。“渐”字承上句而言,当此清秋复经雨涤,于是时光景物,遂又生一番变化。这样词人用一“渐字”,神态毕备。秋已更深,雨洗暮空,乃觉凉风忽至,其气凄然而遒劲,直令衣单之游子,有不可禁当之势。一“紧”字,又用上声,气氛声韵写尽悲秋之气。再下一“冷”字,上声,层层逼紧。而“凄紧”、“冷落”,又皆双声叠响,具有很强的艺术感染力量,紧接一句“残照当楼”,境界全出。这一句精彩处“当楼”二字,似全宇宙悲秋之气一起袭来。“是处红衰翠减,苒苒物毕休。”词意由苍莽悲壮,而转入细致沉思,由仰观而转至俯察,又见处处皆是一片凋落之景象。“红衰翠减”,乃用玉谿诗人柳永之语,倍觉风流蕴藉。“苒苒”,正与“渐”字相为呼应。一“休”字寓有无穷的感慨愁恨,接下“惟有长江水,无语东流”写的是短暂与永恒、改变与不变之间的这种直令千古词人思索的宇宙人生哲理。“无语”二字乃“无情”之意,此句蕴含百感交集的复杂心理。“不忍”句点明背景是登高临远,云“不忍”,又多一番曲折、多一番情致。至此,词以写景为主,情寓景中。但下片妙处于词人善于推已及人,本是自己登远眺,却偏想故园之闺中人,应也是登楼望远,伫盼游子归来。“误几回”三字更觉灵动。
(小提示:如果您想查询《八声甘州》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  柳永的其他作品鉴赏
 1. (分得天一角,织成山四围)
 2. 赠内臣孙可久(故侯幽隐直城东,草树扶疏一亩宫)
 3. 题中峰寺(攀萝蹑石落崔嵬,千万峰中梵室开)
 4. 鬻海歌(鬻海之民何所营,妇无蚕织夫无耕)
 5. 女冠子(火云初布)
 6. 清平乐(繁华锦烂)
 7. 燕归梁(轻蹑罗鞋掩绛绡)
 8. 鹧鸪天(吹破残烟入夜风)
 9. 木兰花/玉楼春(黄金万缕风牵细)
 10. 木兰花/玉楼春(东风催露千娇面)
 11. 木兰花/玉楼春(翦裁用尽春工意)
 12. 安公子(梦觉清宵半)
 13. 瑞鹧鸪(全吴嘉会古风流)
 14. 瑞鹧鸪(天将奇艳与寒梅)
 15. 临江仙引(画舸,荡桨,随浪箭,隔岸虹)
  其他同名作品鉴赏
 1. 八声甘州(恨今宵明月照永华,还是一场梦)
 2. 八声甘州(夜沉沉)
 3. 八声甘州(楼已空)
 4. 八声甘州(人已去,何处诉相思?!空留一片情)
 5. 八声甘州(直青山缺处是孤城,倒悬浸明湖)
 6. 八声甘州(一团春雪,抛在玉炉中煎)
 7. 八声甘州(处清凉界,迥然间,别开一家风)
 8. 八声甘州(半仙亭篮舆雪中回,黄绸日高眠)
 9. 八声甘州(玉京岩,龙香海南来,霓裳月中传)
 10. 八声甘州(渐纷纷,木叶下亭皋,秋容际寒空)
 11. 八声甘州(客星堂下水,碧浮空,烟树几重重)
 12. 八声甘州(问梅边消息有还无,似微笑应人)
 13. 八声甘州(系酒船,夜入古江楼,浑莫辨西东)
 14. 八声甘州(又江南,三月更明朝,便已是南风)
 15. 八声甘州(看东风,天上放梅开,经岁又新成)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
优发国际