参差烟树霸陵桥,风物尽前朝。
衰杨古柳,几经攀折,憔悴楚宫腰。
夕阳闲淡秋光老,离思满蘅皋。
一曲阳关,断肠声尽,独自凭兰桡。
參差煙樹霸陵橋,風物盡前朝。
衰楊古柳,幾經攀折,憔悴楚宮腰。
夕陽閑淡秋光老,離思滿蘅臯。
一曲陽關,斷腸聲盡,獨自憑蘭橈。
cān chà yān shù bà líng qiáo , fēng wù jìn qián zhāo 。
shuāi yáng gǔ liǔ , jī jīng pān zhē , qiáo cuì chǔ gōng yāo 。
xī yáng xián dàn qiū guāng lǎo , lí sī mǎn héng gāo 。
yī qū yáng guān , duàn cháng shēng jìn , dú zì píng lán ráo 。
鉴赏
【鉴赏】 《少年游》这首词抒发了柳永长安东灞桥这一传统离别场所与友人别时的离愁别恨和怀古伤今之情。全词通过描写富有寓意和韵味的景物来表达悲愁与离愁、羁旅与感昔的双重惆怅,使人触景生情,见微知著。

开篇总揽灞桥全景“参差烟树灞陵桥”一句,直接点明所咏对象,暮色苍茫中,杨柳如烟;柳色明暗处,霸桥横卧。灞桥是别离的象征,眼前凄迷的灞桥暮景,更易牵动羁泊异乡的情怀。灞桥不仅目睹人世间的离鸾别鹤之苦,而且也是人世沧桑、升沉变替的见证。“风物尽前朝”一句,紧承首句又拓展词意,使现实的旅思羁愁与历史的兴亡之感交织,把空间的迷茫感与时间的悠远感融为一体,貌似冷静的描述中,透露出柳永沉思的神情与沉郁的情怀。“哀杨古柳”三句从折柳送别着想,专写离愁。柳永想象年去岁来,多少离人此折柳赠别,杨柳屡经攀折,纤细轻柔的柳条竟至“憔悴”!《少年游》写衰杨古柳,憔悴衰败,已不胜攀折。以哀景映衬哀情,借伤柳以伤别,加倍突出人间别离之频繁,别恨之深重。

自“夕阳闲淡秋光老”一句始,词境愈加凄清又无限延伸。面对灞桥,已令人顿生离思,偏又时当秋日黄昏,日色晚,秋光老,夕阳残照,给本已萧瑟的秋色又抹上一层惨淡的色彩,也给柳永本已凄楚的心灵再笼罩一层黯淡的阴影。想到光阴易逝,游子飘零,离思愁绪绵延不尽,终于溢满蘅皋了。“离思满蘅皋”,是用夸张的比喻形容离愁之多,无所不。

“一曲《阳关》”两句,转而从听觉角度写离愁。柳永目瞻神驰,正离思索怀,身边忽又响起《阳关》曲,将柳永思绪带回别前的离席。眼前又进行一场深情的饯别,而行者正是自己。客中再尝别离之苦,旧恨加上新愁,已极可悲,而此次分袂,偏偏又传统的离别之地,情形加倍难堪,耳闻《阳关》促别,自然使人肝肠寸断了。至此,目之所遇,耳之所闻,无不关合离情纷至沓来。词末以“独自凭兰桡”陡然收煞。“独自”二字,下得沉重,依依难舍的别衷、孤身飘零的苦况,尽含其中。

《少年游》这首词运用了回环断续的艺术手法,借助灞桥、古柳、夕阳、阳关等寓意深远的意象,不加丝毫议论,只通过凭吊前朝风物,就抒发无限的感慨,做到了“状难状之景,达难达之情,而出之以自然”(《宋六十一家词选例言》)。
(小提示:如果您想查询《少年游》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  柳永的其他作品鉴赏
 1. (分得天一角,织成山四围)
 2. 赠内臣孙可久(故侯幽隐直城东,草树扶疏一亩宫)
 3. 题中峰寺(攀萝蹑石落崔嵬,千万峰中梵室开)
 4. 鬻海歌(鬻海之民何所营,妇无蚕织夫无耕)
 5. 女冠子(火云初布)
 6. 清平乐(繁华锦烂)
 7. 燕归梁(轻蹑罗鞋掩绛绡)
 8. 鹧鸪天(吹破残烟入夜风)
 9. 木兰花/玉楼春(黄金万缕风牵细)
 10. 木兰花/玉楼春(东风催露千娇面)
 11. 木兰花/玉楼春(翦裁用尽春工意)
 12. 安公子(梦觉清宵半)
 13. 瑞鹧鸪(全吴嘉会古风流)
 14. 瑞鹧鸪(天将奇艳与寒梅)
 15. 临江仙引(画舸,荡桨,随浪箭,隔岸虹)
  其他同名作品鉴赏
 1. 少年游(忆得相送,明月青风,发丝拂面容)
 2. 少年游(清溪一曲板桥斜,杨柳暗藏鸦)
 3. 少年游(垂杨门外,疏灯影里,上马帽檐斜)
 4. 少年游(红稠绿暗遍天涯,春色在谁家?花谢人稀,柳浓莺懒,烟景属蜂衙)
 5. 少年游(江南三月听莺天,买酒莫论钱)
 6. 少年游(去年人在凤凰池)
 7. 少年游(谢家庭槛晓无尘)
 8. 少年游(东风先报上林春)
 9. 少年游(新竿界断一天游)
 10. 少年游(上苑莺调舌)
 11. 少年游(石榴花下薄罗衣)
 12. 少年游(钗云垂耳未胜冠,私语别青鸾)
 13. 少年游(帘消宝篆卷宫罗)
 14. 少年游(松风兰露滴崖阴)
 15. 少年游(翠罗裙解缕金丝)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
优发国际