钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。
虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。
宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。
天若有情天亦老,人间正道是沧桑。
鐘山風雨起蒼黃,百萬雄師過大江。
虎踞龍盤今勝昔,天翻地覆慨而慷。
宜將剩勇追窮寇,不可沽名學霸王。
天若有情天亦老,人間正道是滄桑。
zhōng shān fēng yǔ qǐ cāng huáng , bǎi wàn xióng shī guò dà jiāng 。
hǔ jù lóng pán jīn shèng xī , tiān fān dì fù kǎi ér kāng 。
yí jiāng shèng yǒng zhuī qióng kòu , bù kě gū míng xué bà wáng 。
tiān ruò yǒu qíng tiān yì lǎo , rén jiān zhèng dào shì cāng sāng 。
鉴赏
【注释】

钟山:即紫金山,南京市东。

苍黄:比喻大变化。

虎踞龙盘:《三国志》诸葛亮与孙权论金陵说,“钟阜龙蟠,石城虎踞。”慨而慷:即慷慨。曹操《短歌行》,“慨当以慷,忧思难忘。”追穷寇::指国民党残余的军事力量。《孙子兵法·军争篇》有“围师必阙(网开一面之意),穷寇勿迫”。

霸王:指西楚霸王项羽。鸿门宴上,他听了项伯的话,“今人有大功而击之,不义也,”没有杀刘邦。后来刘邦项羽血战连年,终于约定以鸿沟为界,中分天下。双方士兵为和平连呼万岁。项羽守约退兵,刘邦却立即背信弃义地围攻项羽于垓下,他的部下更把楚霸王分尸为五。事迹见《史记·项羽本纪》。

天若有情天亦老:这是李贺的诗句,见《采桑子·重阳》注释。

沧桑:沧海桑田的略语。比喻巨大变化。葛洪《神仙传·麻姑》里,麻姑对王方平说,“接待以来,已见东海三为桑田。”

【题解】

1940年4月20日,国民党拒绝在和平协定上签字。当夜,解放军在东起江苏江阴,西迄江西湖口的千里长江上,分三路强行渡江。23日晚,东路陈毅的第三野战军占领南京。

【哲理】

《七律·人民解放军占领南京》这首诗中引用了楚霸王项羽当年本可凭借优势兵力消灭刘邦,但他却害怕背上“不义”之名而多次丧失时机,最后反被刘邦攻击的历史悲剧,告诫热闹们“宜将剩勇追穷寇”的道理。从哲学角度来说,就是当量的积累已经达到一定程度时,就应不失时机地促成飞跃和发展,促成质变。如果犹豫不决,就会痛失良机。“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”,更从辩证唯物主义和历史唯物主义的高度,说明“世界总是这样以新的代替旧的,综合司这样新陈代谢、除旧布新或推陈出新。”沧桑,指沧海变为桑田,这里比喻革命性的发展变化。“人间正道”是指社会发展规律。“老”是指因气愤、痛苦而变得衰老。这两句的意思是,天若有情的话,看到国民党反动统治的黑暗残酷,也会气愤不已,变得衰老;人类社会的除旧布新,沧桑变化,是不以人们意志为转移的客观规律。
(小提示:如果您想查询《七律·人民解放军占领南京》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  毛泽东的其他作品鉴赏
 1. 卜算子·咏梅(风雨送春归, 飞雪迎春到)
 2. 采桑子·重阳(人生易老天难老, 岁岁重阳)
 3. 蝶恋花·从汀州向长沙(六月天兵征腐恶, 万丈长缨要把鲲鹏缚)
 4. 蝶恋花·答李淑一(我失骄杨君失柳, 杨柳轻扬直上重霄九)
 5. 贺新郎·别友(挥手从兹去)
 6. 贺新郎·读史(人猿相揖别)
 7. 浣溪沙·和柳亚子先生(一九五零年国庆观剧,柳亚子先生即席赋<浣溪沙>,因 步其韵奉和)
 8. 减字木兰花·广昌路上(漫天皆白, 雪里行军情更迫)
 9. 浪淘沙·北戴河(大雨落幽燕, 白浪滔天, 秦皇岛外打鱼船)
 10. 临江仙·赠丁玲(壁上红旗飘落照, 西风漫卷孤城)
 11. 六言诗·给彭德怀同志(山高路远坑深, 大军纵横驰奔)
 12. 满江红·和郭沫若同志(小小寰球,有几个苍蝇碰壁)
 13. 念奴娇·昆仑(横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色)
 14. 念奴娇·鸟儿问答(鲲鹏展翅,九万里,翻动扶摇羊角)
 15. 菩萨蛮·大柏地(赤橙黄绿青蓝紫, 谁持彩练当空舞? 雨后复斜阳, 关山阵阵苍)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 南游吟草(武夷三十六雄峰,九曲清溪境不同)
 2. 接客僧(雁荡应名是若山,山水奇秀人称赞)
 3. 中折瀑(奇峰传二百,大小有龙湫)
 4. 病中作(生死中年两不堪,生非容易死非甘; 剧怜病骨如秋鹤,犹吐青丝学晚蚕)
 5. 题照(江上有奇峰, 锁在云雾中)
 6. “七七”五周年感怀(即今抗战艰难日,累累新坟启我思)
 7. 车过兴国老营盘(大战当年血海翻,今朝独上老营盘)
 8. 乘车过雪峰(昆仑雪峰送我行,唐古雪峰笑相迎)
 9. 过微山湖(横越江淮七百里,微山湖色慰征途)
 10. 梅岭三章(断头今日意如何?创业艰难百战多)
 11. 青松(大雪压青松,青松挺且直)
 12. 雪夜行军(泰山积雪,沂水坚冰)
 13. 赠同志(二十年来说是非,一生能系几安危? 莫道浮云终蔽日,严冬过尽春蓓蕾)
 14. 钓台题壁(不是樽前爱惜身,佯狂难免假成真)
 15. 赠鲁迅(醉眼朦胧上酒楼, 彷徨吶喊两悠悠)
 16. 秋兴(桐飞一叶海天秋,戎马江关客自愁)
 17. 癸丑夏夜登东鹳山(夜发游山兴,扶筇涉翠微)
 18. 过龙华,闻北京政变(干戈满地客还家,望里河山镜里花)
 19. 钱牧斋(虞山才力轶前贤,可惜风流品未全; 行太卑微诗太俊,狱中清句动人怜)
 20. 自叙诗(家在严陵滩下住,秦时风物晋山川; 碧桃三月花似锦,来往春江有钓船)
 21. 送担风(春风南浦暗销魂,话别来敲夜半门)
 22. 临安道上野景(泥壁茅篷四五家,山茶初茁两三芽; 天晴男女忙农去,闲杀门前一树花)
 23. 槟城杂感(故园归去已无家,传舍名留炎海涯)
 24. 为晓音女士题海粟画《芦雁》(万里南飞客感深,露香菰米费搜寻; 炎荒怕读刘郎画,一片蒹葭故国心)
 25. 乱离杂诗(草木风声势未安,孤舟惶恐再经滩)
 26. 满江红(三百年来,我华夏威风久歇)
 27. 题悲鸿画梅(花中巢许耐寒枝, 香满罗浮小雪时)
 28. 中秋口号(三湘刁斗倍凄清,举目中秋月正明)
 29. 乙亥夏日楼外楼坐雨(楼外楼头雨如酥,淡妆西子比西湖)
 30. 过小金井川看樱,值微雨,醉后作(寻春携酒过城西,二月垂杨叶未齐)
优发国际