玉楼深锁薄情种,清夜悠悠谁共。
羞见枕衾鸳凤,闷即和衣拥。
无端画角严城动,惊破一番新梦。
窗外月华霜重,听彻梅花弄。
玉樓深鎖薄情種,清夜悠悠誰共。
羞見枕衾鴛鳳,悶即和衣擁。
無端畫角嚴城動,驚破一番新夢。
窗外月華霜重,聽徹梅花弄。
yù lóu shēn suǒ báo qíng zhǒng , qīng yè yōu yōu shuí gòng 。
xiū jiàn zhěn qīn yuān fèng , mèn jí hé yī yōng 。
wú duān huà jiǎo yán chéng dòng , jīng pò yī fān xīn mèng 。
chuāng wài yuè huá shuāng zhòng , tīng chè méi huā nòng 。
鉴赏
【注释】:

①玉楼:指华丽的楼台。一本作“秦楼”。

②悠悠:长久之意。

③无端:无缘无故的意思。

④严城:戒备森严的城市。

⑤弄:乐曲。

【评解】

此首写困居高楼深院,与外界隔绝的妇女。长夜漫漫,谁与共处?而“枕衾鸳凤”,最易惹人愁思。和衣闷卧,刚入梦境,却又被城头角声惊醒。唯见窗外月华霜重,又断续传来梅花三弄,令人愁不忍听。《桃源忆故人》这首词抒写了幽闺深锁,独居无聊的苦闷。情思缠绵,意境凄婉。

【集评】

虢寿麓《历代名家词百首赏析》:此咏古代仕女冬夜闺情。上段写独居的苦闷,下段写百无聊赖的远思。“深锁”一语,揭露封建社会对妇女的迫害。“玉楼”,是她们狭隘孤清的天地。“多情”,是她多愁善感的人生。这句为全篇总冒,下即扣定冬夜写。总之,一片凄凉境地,无限幽怨情思,宛转描来,非常深刻。

【鉴赏】

《桃源忆故人》这首词的旨意在抒发忆故人之情,词的具体内容,描写一个闺中少妇的寂寞情怀,词一开始“玉楼”二句,写少妇的感受。首句写丈夫外出,她独处深闺之中,与外界隔绝,确有被深锁玉楼之感。“薄情种”,有似传统文学中的所谓薄情郎或薄倖,皆指负心男子而言,这里概指女子的丈夫。次句写她在清冷漫长难熬的不眠深夜,有谁来与她作伴共度长夜呢?接着“羞见”二句,写她此时偏偏看到枕衾上绣着一双双鸳鸯凤凰的图案,这就引起了她人不如禽鸟的感慨,觉得凤凰鸳鸯,尚知成双作对厮守在一起,而人却独处深闺。这不是人反不如鸟乎?“羞见”,犹怕见也,但偏偏看见惹人烦恼。于是在烦闷无法排除的情况之下,只得和衣拥衾而睡了。睡着后她梦见了些什么?词里虽然没有写,但依词推意,她思念外出夫婿的梦,是很甜蜜的。

词的下阕,写少妇梦醒。“发端”二句,就是写她做了个好梦,可惜好梦不长,刚刚进入梦乡,就被城关传来的画角声给惊醒了。“无端”,就是没有来由,真岂有此理,表现了她对城头画角的埋怨情绪,斥责画角没有理由,惊破她刚入睡的好梦。这种将怨恨之气迁在画角之上,构思上确是新奇。“严城”:严,通岩,《集韵》:“岩,说文,岸也,一曰险也。”这里指险峻的城垣,即高城。歇拍“窗外”两句,写室外的景象,此时已进入深夜,月华洒下清光,地上铺满白霜,远处又传来了《梅花弄》的哀怨乐曲,吹得好伤心,主人翁入神地听着,从头至尾一直听完了最后一遍。《梅花弄》,原汉《横吹曲》名,凡三迭,故称《梅花三弄》。这末两句,写得月冷霜寒,境界凄凉,正是词中主人翁长夜不眠寂寞情怀的真实展现。

《草堂诗余隽》卷四眉批:“不解衣而睡,梦又不成,声声恼杀人。”评:形容冬夜景色恼人,梦寐不成。其忆故人之情,亦辗转反侧矣。(董冰竹)
(小提示:如果您想查询《桃源忆故人》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  秦观的其他作品鉴赏
 1. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 2. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 3. 金山晚眺(西津江口月初弦,水气昏昏上接天)
 4. 泗州东城晚望(渺渺孤城白水环,舳舻人语夕霏间)
 5. 次韵太守向公登楼眺望二首(庖烟起处认孤村,天色清寒不见痕)
 6. 次韵太守向公登楼眺望二首(茫茫汝水抱城根,野色偷春入烧痕)
 7. 春日(残腊渺茫云外日,新春彷佛梦中来)
 8. 春日五首(金屋旧题烦乙子,蜜脾新采赖蜂臣)
 9. 春日五首(春禽叶底引圆吭,临罢黄庭日正长)
 10. 春日五首(裌衣新著倦琴书,散策池塘返照初)
 11. 春日五首(幅巾投晓入西园,春动林塘物物鲜)
 12. 纳凉(携杖来追柳外凉,画桥南畔倚胡床)
 13. 秋日三首(连卷雌蜺挂西楼,逐雨追晴意未休)
 14. 秋日三首(月团新碾瀹花瓷,饮罢呼儿课楚词)
 15. 秋日三首(霜落邗沟积水清,寒星无数傍船明)
  其他同名作品鉴赏
 1. 桃源忆故人(桃花乱落如红雨)
 2. 桃源忆故人(桃源忆故人来少)
 3. 桃源忆故人(愁思俗态知多少)
 4. 桃源忆故人(故人别后闲吟罢)
 5. 桃源忆故人(鸳鸯未老头先白)
 6. 桃源忆故人(马风得遇修仙举)
 7. 桃源忆故人(昆仑山迎蓬莱廓)
 8. 桃源忆故人(庭槐沐雨翻新翠)
 9. 桃源忆故人(寒苞初吐黄金莹)
 10. 桃源忆故人(南枝向暖清香喷)
 11. 桃源忆故人(江天雪意云飞重)
 12. 桃源忆故人(园林万木凋零尽)
 13. 桃源忆故人(流苏静掩罗屏小)
 14. 桃源忆故人(越山青断西陵浦)
 15. 桃源忆故人(暮霞散绮西溪浦)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 27. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 28. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 29. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
 30. 次韵子瞻杜介供奉送鱼(天街雪霁初通驷,禁籞冰开渐跃鱼)
优发国际