葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。
醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?
葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。
醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回?
pú táo měi jiǔ yè guāng bēi , yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī 。
zuì wò shā cháng jūn mò xiào , gǔ lái zhēng zhàn jī rén huí ?
鉴赏
王翰(唐)的《凉州词》选自唐诗三百首。这是一篇关于记兵的七绝。 凉州在今甘肃武威,唐时属陇右道,音乐多杂有西域龟兹(今新疆库车一带)诸国的胡音。唐陇右经略使郭知运在开元年间,把凉州曲谱进献给玄宗后,迅即流行,颇有诗人王翰依谱创作《凉州歌》、《凉州词》者,以抒写边塞风情。这体现了唐人以毫不介怀的态度,对外来文化进行吸收、消化和创新的盛世魄力和大国风范。葡萄自汉朝由西域传入中原,但用来酿酒的风气到唐朝还是以西域为盛。夜光杯,相传是周穆王时代,西胡用白玉精制成,因“光明夜照”得名。此杯此酒,又有如此洋溢着胡地情调的马背上琵琶弹奏来助兴,几个富有特色的意象交相映衬,就把边地军营的开怀痛饮,渲染得华艳不俗,神采动人,而又淋漓尽致了。即便醉倒了,躺在沙场上,你也莫要取笑啊——这既是微带醉意的话,又是带有沉痛、却能放达的生命体验的话。你看古来征战有几人生还呢?既然生命是从战场上拣回来的,就不妨看得开一点,活得潇洒一点,让它在美酒、奇杯和胡乐中,实现自己悲壮的辉煌好了。面对茫茫沙场和胡风酒筵,《凉州词》对战争与娱乐、生与死的体验,也带有几分唐人的豪华感和豪放感。

--杨义
(小提示:如果您想查询《凉州词》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  王翰的其他作品鉴赏
 1. 龙兴观金箓建醮(景龙二年)(泰山岩岩兮凌紫氛,中有群仙兮乘白云, 陈金荐璧兮□□□)
 2. 观蛮童为伎之作(长裙锦带还留客,广额青娥亦效颦)
 3. 春日归思(杨柳青青杏发花,年光误客转思家)
 4. 奉和圣制送张尚书巡边(紫缓尚书印,朱輧丞相车)
 5. 奉和圣制送张说上集贤学士赐宴,得筵字(东堂起集贤,贵得从神仙)
 6. 奉和圣制同二相已下群官乐游园宴(未极人心畅,如何帝道明)
 7. 子夜春歌(春气满林香,春游不可忘)
 8. 春女行(紫台穹跨连绿波,红轩铪匝垂纤罗)
 9. 赋得明星玉女坛,送廉察尉华阴(洪河之南曰秦镇,发地削成五千仞)
 10. 飞燕篇(孝成皇帝本娇奢,行幸平阳公主家)
 11. 赠唐祖二子(鸿飞遵枉渚,鹿鸣思故群)
 12. 相和歌辞·子夜春歌(第二十一卷 春气满林香,春游不可忘)
 13. 相和歌辞·蛾眉怨(君不见宜春苑中九华殿,飞阁连连直如发)
 14. 相和歌辞·饮马长城窟行(长安少年无远图,一生惟羡执金吾)
  其他同名作品鉴赏
 1. 凉州词(国使翻翻随旆旌,陇西岐路足荒城)
 2. 凉州词(浑成紫檀金屑文,作得琵琶声入云)
 3. 凉州词(秦中花鸟已应阑,塞外风沙犹自寒)
 4. 凉州词(边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐)
 5. 凉州词(黄河远上白云间,一片孤城万仞山)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 白鹿洞二首 其一(读书不觉已春深,一寸光阴一寸金)
 2. 感遇(闭门迹群化,凭林结所思)
 3. 感遇(我有异乡忆,宛在云溶溶)
 4. 感遇(汉上有游女,求思安可得)
 5. 感遇(抱影吟中夜,谁闻此叹息)
 6. 感遇(永日徒离忧,临风怀蹇修)
 7. 感遇(西日下山隐,北风乘夕流)
 8. 感遇(吴越数千里,梦寐今夕见)
 9. 感遇(鱼游乐深池,鸟栖欲高枝)
 10. 晚春(草树知春不久归,百般红紫斗芳菲)
 11. 拟恨赋(晨登太山,一望嵩里)
 12. 南乡子(烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼)
 13. 无题(到过深山雾气迢,巧唱清鸣隐林荆)
 14. 御书飞白玉堂之署四字颁赐禁苑(玉堂四字重千金,宸翰亲挥赐禁林)
 15. 昉著灸数朝废吟累日继披佳会莫菲睚声亦贡七章(行年已老擬何如,手植园林十亩余)
 16. 修竹百竿才欣种植佳篇五首(谩栽花卉满朱栏,争似疏篁种百竿)
 17. 齿疾未平灸疮正作新诗(苍翠一丛湘岸色,问僧求得不嫌多)
 18. 依韵和残春有感二首(暮春三月思依依,又到年年惜别时)
 19. 侍郎见贻佳什愈见高怀因次来章辄歌盛美(望高官重两难俦,遇兴裁诗许唱酬)
 20. 将就十章更献三首词(流年流矢亦争如,不觉春秋四十余)
 21. 自思忝幸因动咏吟(如蓬短发不胜簪,筋力衰赢分所甘)
 22. 辄歌盛美献秘阁侍郎(济地才略本纵横,翻向文章振大名)
 23. 辄歌盛美寄秘阁侍郎(满朝清望更谁知,才略文章尽有余)
 24. 赠襄阳妓(岘山亭畔红妆女,小笔香笺善赋诗)
 25. 赠贾黄中(七岁神童古所难,贾家门户有衣冠)
 26. 赠邓洵美(忆昔词场共着鞭,当时莺谷喜同迁)
 27. 依韵奉和见贻之什且以答来章而歌盛美也(逢丘深静养疏慵,角枕斜欹数过鸿)
 28. 谢侍郎三弟朝盖相过(喜得君来慰我心,清欢何假酒频斟)
 29. 小园独坐偶赋所怀寄秘阁侍郎(烟光澹澹思悠悠,朝退还家懒出游)
 30. 仙客(胎化仙禽性本殊,何人携尔到京都)
优发国际