红豆生南国,春来发几枝。
愿君多采撷,此物最相思。
紅豆生南國,春來發幾枝。
願君多采擷,此物最相思。
hóng dòu shēng nán guó , chūn lái fā jī zhī 。
yuàn jūn duō cǎi xié , cǐ wù zuì xiāng sī 。
鉴赏
王维(唐)的《相思》选自唐诗三百首,全唐诗:卷128_63 姜葆夫、韦良成选注《常用优发国际》。这是一篇关于静物的五绝。 【注释】 1、红豆:又名相思子,一种生在岭南地区的植物,结出的籽象豌豆而稍扁,呈鲜红色。相思木所结子,产于亚热带地区,古人又称其为相思子。唐李匡乂《资暇集》卷下:"豆有圆而红,其首乌者,举世呼为相思子,即红豆之异名也。"李时珍《本草纲目》卷三十五:"相思子生岭南,树高丈余,白色,其叶似槐,其花似皂荚,其荚似扁豆,其子大如小豆,半截红色,半截黑色,彼人以嵌首饰。" 2、采撷:采摘。

【韵译】 晶莹闪亮的红豆,产于岭南;春天来了,该长得叶茂枝繁。愿你多多采摘它,嵌饰佩带;这玩艺儿,最能把情思包涵!

【评析】 这是借咏物而寄相思的诗。一题为《江上赠李龟年》,可见是眷怀友人无疑。起句因物起兴,语虽单纯,却富于想象;接着以设问寄语,意味深长地寄托情思;第三句暗示珍重友谊,表面似乎嘱人相思,背面却深寓自身相思之重;最后一语双关,既切中题意,又关合情思,妙笔生花,婉曲动人。全诗情调健美高雅,怀思饱满奔放,语言朴素无华,韵律和谐柔美。可谓绝句的上乘佳品!

【集评】 唐范摅《云溪友议》:"明皇幸岷山,百官皆窜辱……唯李龟年奔迫江潭……龟年曾于湘中采访使筵上唱'红豆生南国,春来发几枝。劝君多采撷,此物最相思。'……《相思》皆王右丞所制,至今梨园唱焉。歌阕,合座莫不望南幸而惨然。"据此,安史之乱以前当已有《相思》。《相思》以家常语道出人间相思寄意之事,遂广为人们传诵。
(小提示:如果您想查询《相思》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  王维的其他作品鉴赏
 1. 长生草(老根那复占春晴,能住虚根自发生)
 2. 苑舍人能书梵字兼达梵音,皆曲尽其妙,戏为(名儒待诏满公车)
 3. (人家在仙掌,云气欲生衣)
 4. 疑梦(莫惊宠辱空忧喜,莫计恩雠浪苦辛)
 5. 送殷四葬(一作哭殷遥)(送君返葬石楼山,松柏苍苍宾驭还)
 6. 叹白发(宿昔朱颜成暮齿,须臾白发变垂髫)
 7. 戏嘲史寰(清风细雨湿梅花,骤马先过碧玉家)
 8. 凉州赛神(时为节度判官,在凉州作)(凉州城外少行人,百尺峰头望虏尘)
 9. 寄河上段十六(与君相见即相亲,闻道君家在孟津)
 10. 戏题盘石(可怜盘石临泉水,复有垂杨拂酒杯)
 11. 戏题辋川别业(柳条拂地不须折,松树披云从更长)
 12. 寒食汜上作(一作途中口号)(广武城边逢暮春,汶阳归客泪沾巾)
 13. 与卢员外象过崔处士兴宗林亭(绿树重阴盖四邻,青苔日厚自无尘)
 14. 送沈子归江东(一作送沈子福之)(杨柳渡头行客稀,罟师荡桨向临圻)
 15. 灵云池送从弟(金杯缓酌清歌转,画舸轻移艳舞回)
  其他同名作品鉴赏
 1. 相思(相思无处不牵肠,去年春梦似他乡)
 2. 相思(深翠碧夏夜清风,流影孤梦缺月中)
 3. 相思(相思树上合欢枝,紫凤青鸾共羽仪)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 白鹿洞二首 其一(读书不觉已春深,一寸光阴一寸金)
 2. 感遇(闭门迹群化,凭林结所思)
 3. 感遇(我有异乡忆,宛在云溶溶)
 4. 感遇(汉上有游女,求思安可得)
 5. 感遇(抱影吟中夜,谁闻此叹息)
 6. 感遇(永日徒离忧,临风怀蹇修)
 7. 感遇(西日下山隐,北风乘夕流)
 8. 感遇(吴越数千里,梦寐今夕见)
 9. 感遇(鱼游乐深池,鸟栖欲高枝)
 10. 晚春(草树知春不久归,百般红紫斗芳菲)
 11. 拟恨赋(晨登太山,一望嵩里)
 12. 南乡子(烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼)
 13. 无题(到过深山雾气迢,巧唱清鸣隐林荆)
 14. 御书飞白玉堂之署四字颁赐禁苑(玉堂四字重千金,宸翰亲挥赐禁林)
 15. 昉著灸数朝废吟累日继披佳会莫菲睚声亦贡七章(行年已老擬何如,手植园林十亩余)
 16. 修竹百竿才欣种植佳篇五首(谩栽花卉满朱栏,争似疏篁种百竿)
 17. 齿疾未平灸疮正作新诗(苍翠一丛湘岸色,问僧求得不嫌多)
 18. 依韵和残春有感二首(暮春三月思依依,又到年年惜别时)
 19. 侍郎见贻佳什愈见高怀因次来章辄歌盛美(望高官重两难俦,遇兴裁诗许唱酬)
 20. 将就十章更献三首词(流年流矢亦争如,不觉春秋四十余)
 21. 自思忝幸因动咏吟(如蓬短发不胜簪,筋力衰赢分所甘)
 22. 辄歌盛美献秘阁侍郎(济地才略本纵横,翻向文章振大名)
 23. 辄歌盛美寄秘阁侍郎(满朝清望更谁知,才略文章尽有余)
 24. 赠襄阳妓(岘山亭畔红妆女,小笔香笺善赋诗)
 25. 赠贾黄中(七岁神童古所难,贾家门户有衣冠)
 26. 赠邓洵美(忆昔词场共着鞭,当时莺谷喜同迁)
 27. 依韵奉和见贻之什且以答来章而歌盛美也(逢丘深静养疏慵,角枕斜欹数过鸿)
 28. 谢侍郎三弟朝盖相过(喜得君来慰我心,清欢何假酒频斟)
 29. 小园独坐偶赋所怀寄秘阁侍郎(烟光澹澹思悠悠,朝退还家懒出游)
 30. 仙客(胎化仙禽性本殊,何人携尔到京都)
优发国际