千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。
舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。
斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。
想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。
元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。
四十三年,望中犹记,烽火扬州路。
可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。
凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?
千古江山,英雄無覓,孫仲謀處。
舞榭歌臺,風流總被,雨打風吹去。
斜陽草樹,尋常巷陌,人道寄奴曾住。
想當年,金戈鐵馬,氣吞萬裏如虎。
元嘉草草,封狼居胥,贏得倉皇北顧。
四十三年,望中猶記,烽火揚州路。
可堪回首,佛貍祠下,一片神鴉社鼓。
憑誰問:廉頗老矣,尚能飯否?
qiān gǔ jiāng shān , yīng xióng wú mì , sūn zhòng móu chǔ 。
wǔ xiè gē tái , fēng liú zǒng bèi , yǔ dǎ fēng chuī qù 。
xié yáng cǎo shù , xún cháng xiàng mò , rén dào jì nú zēng zhù 。
xiǎng dāng nián , jīn gē tiě mǎ , qì tūn wàn lǐ rú hǔ 。
yuán jiā cǎo cǎo , fēng láng jū xū , yíng dé cāng huáng běi gù 。
sì shí sān nián , wàng zhōng yóu jì , fēng huǒ yáng zhōu lù 。
kě kān huí shǒu , fó lí cí xià , yī piàn shén yā shè gǔ 。
píng shuí wèn : lián pō lǎo yǐ , shàng néng fàn fǒu ?
鉴赏
辛弃疾借宋文帝刘义隆失败的故事,告诫南宋当权者对北伐应当做好充分准备,切不可轻敌冒进,草率出兵。“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”这三句借古讽今,透着词人对国事的隐忧,针对性很强。整首词辛弃疾借登临时所想到的孙权、刘裕、刘义隆、廉颇等历史人物,抒发了壮志难酬的愤懑之情。

“想当年……如虎”写的是刘裕当年北伐抗敌的英雄气概。辛弃疾借赞扬刘裕,讽刺南宋王朝的主和派屈辱求和的无耻行径,表现出辛弃疾抗金的主张和恢复中原的决心。

这是《稼轩词》中突出的爱国篇章之一。它的思想内容包括两个方面:一、写辛弃疾抗敌救国的雄图大志。二、写辛弃疾对恢复大业的深谋远虑和为国效劳的忠心。

宋宁宗嘉泰三年(1203),辛弃疾六十四岁时,被召起知绍兴府兼浙东安抚使。这以前,辛弃疾被迫退居江西乡间已有十多年了。起用他的是执掌大权的韩侂胄。因为那时蒙古已经崛起在金政权的后方,金政权日益衰败,并且起了内乱。韩侂胄要立一场伐金的大功,以巩固自己的地位,于是起用了辛弃疾作为号召北伐的旗帜。第二年(1204),任他作镇江知府。镇江在那时濒临抗战前线。辛弃疾初到镇江,努力作北伐的准备。他明确断言金政权必乱必亡。他又认为:南宋要取得对金作战的胜利,必须作好充分的准备工作。他曾对宋宁宗和韩侂胄提出了这些意见,并建议应把对金用兵这件大事委托给元老重臣。这无疑是包括辛弃疾在内的。可是韩侂胄一伙人不但不能采纳,反而有所疑忌不满,他们借口一件小事故,给他一个降官的处分。开禧元年(1205)索性把他调离镇江,不许他参加北伐大计。辛弃疾二十三岁从山东起义南来,怀着一腔报国热情,在南方呆了四十三年,开始遭到投降派的排挤,现在又遭到韩侂胄一伙人的打击,他那施展雄才大略来为恢复大业出力的愿望又落空了。这就是辛弃疾写《永遇乐》这首词的时代背景。

《永遇乐》这首词题为“京口北固亭怀古”,所以一开头就从镇江的历史人物──孙权和刘裕说起。孙权是三国时吴国的皇帝,他在南京建立吴国的首都,并且能够打垮来自北方的侵犯者曹操的军队,保卫了国家。辛弃疾登上京口北固亭怀古,第一个想到的就是在三国时期的英雄人物孙仲谋(即孙权),只是现在已无处可寻了。“风流总被、雨打风吹去”,谓孙仲谋英雄事业的风流余韵,现已无存。“寄奴”,是南朝宋武帝刘裕的小字。刘裕在京口起兵讨伐桓玄,平定叛乱。“想当年”三句,颂刘裕率领兵强马壮的北伐军,驰骋中原,气吞胡虏。辛弃疾借这些京口当地的历史人物的英雄业绩,隐约地表达自己的抗敌救国的心情。

下片“元嘉草草,封狼居胥”几句也是用历史事实。“元嘉”是南朝宋文帝的年号。宋文帝刘义隆是刘裕的儿子。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄谟的北伐之策,打无准备之仗,结果一败涂地。封狼居胥是用汉朝霍去病战胜匈奴,在狼居胥山(今属内蒙古自治区)举行祭天大礼的故事。宋文帝听了王玄谟的大话,对臣下说:“闻王玄谟陈说,使人有封狼居胥意”。辛弃疾用宋文帝“草草”(草率的意思)北伐终于惨败的历史事实,来作为对当时伐金须做好充分准备、不能草率从事的深切鉴戒。“仓皇北顾”,是看到北方追来的敌人张皇失色的意思,宋文帝战败时有“北顾涕交流”的诗句。韩侂胄于开禧二年北伐战败,次年被诛,正中了辛弃疾的“赢得仓皇北顾”的预言。

“四十三年”三句,由今忆昔,有屈赋的“美人迟暮”的感慨。辛弃疾于绍兴三十二年(1162)率众南归,至开禧元年在京口任上写这首《永遇乐》词,正好是四十三年。“望中犹记”两句,是说在京口北固亭北望,记得四十三年前自己正在战火弥漫的扬州以北地区参加抗金斗争。(“路”是宋朝的行政区域名,扬州属淮南东路。)后来渡淮南归,原想凭借国力,恢复中原,不期南宋朝廷昏聩无能,使他英雄无用武之地。如今过了四十三年,自己已成了老人,而壮志依然难酬。辛弃疾追思往事,不胜身世之感!

“佛狸祠下”三句,从上文缅怀往事回到眼前现实,使辛弃疾感到惊心,长江北岸瓜步山上有个佛狸祠,是北魏太武帝拓跋焘留下的历史遗迹。拓跋焘小字佛狸,属鲜卑族。他击败王玄谟的军队后,率追兵直达长江北岸的瓜步山,在山上建立行宫,这就是后来的佛狸祠。当地老百姓年年在佛狸祠下迎神赛会,“神鸦”是吃祭品的乌鸦,“社鼓”是祭神的鼓声。辛弃疾写“佛狸祠下”三句,表示自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复的话,民俗安于异族的统治,忘记了自己是宋室的臣民。这正和陆游的《北望》诗所谓:“中原堕胡尘,北望但榛莽。耆年死已尽,童稚日夜长。羊裘左其衽,宁复记畴曩。”彼此意思相同。

辛弃疾《永遇乐》这首词最后用廉颇事作结,是辛弃疾到老而爱国之心不衰的明证。廉颇虽老,还想为赵王所用。他在赵王使者面前一顿饭就吃了一斗米作的饭、十斤肉、又披甲上马,表示自己尚有余勇。辛弃疾在这词末了以廉颇自比,也正表示自己不服老、还希望能为国效力的耿耿忠心。

辛弃疾词的创作方法,有一点和他以前的词人有明显的不同,就是多用典故。如《永遇乐》这首词就用了这许多历史故事。有人因此说他的词缺点是好“掉书袋”。岳飞的孙子岳珂著《桯史》,就说“用事多”是《永遇乐》这首词的毛病,这是不确当的批评。我们应该作具体的分析:辛弃疾原有许多词是不免过度贪用典故的,但《永遇乐》这首词却并不如此。它所用的故事,除末了廉颇一事以外,都是有关镇江的史实,眼前风光,是“京口怀古”这个题目应有的内容,和一般辞章家用典故不同。况且他用这些故事,都和这词的思想感情紧密相联,就艺术手法论,环绕作品的思想内容而使用许多史事,以加强作品的说服力和感染力,在宋词里是不多见的,这正是《永遇乐》这首词的长处。杨慎《词品》谓辛词当以京口北固亭怀古《永遇乐》为第一。这是一句颇有见地的评语。
(小提示:如果您想查询《永遇乐》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  辛弃疾的其他作品鉴赏
 1. 游武夷,作棹歌呈晦翁十首(一水奔流叠嶂开,溪头千步响如雷)
 2. 清平乐.村居(茅檐低小,溪上青青草)
 3. 送剑与傅岩叟(莫邪三尺照人寒,试与挑灯仔细看)
 4. 满江红(敲碎离愁,纱窗外,风摇翠竹,人去后,吹箫声断)
 5. 卜算子 修竹翠罗寒(修竹翠罗寒,迟日江山暮)
 6. 采桑子 此生自断天休问(此生自断天休问,独倚危楼)
 7. 采桑子 书博山道中壁(烟迷露麦荒池柳,洗雨烘晴)
 8. 丑奴儿(千峰云起, 骤雨一霎儿价)
 9. 丑奴儿 书博山道中壁(少年不识愁滋味, 爱上层楼,爱上层楼, 为赋新词强说愁)
 10. 定风波(少日犹堪话别离,老来怕作送行诗)
 11. 定风波(野草闲花不当春,杜鹃却是旧知闻)
 12. 东坡引(花梢红未足,条破惊新绿)
 13. 汉宫春 立春(春已归来, 看美人头上, 袅袅春幡)
 14. 浣溪沙(花向今朝粉面匀, 柳因何事翠眉颦? 东风吹雨细于尘)
 15. 浣溪纱(父老争言雨水匀, 眉头不似去年颦)
  其他同名作品鉴赏
 1. 永遇乐(落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨, 春意知几许?元宵佳节)
 2. 永遇乐(云隔迷楼,苔封很石,人向何处? 数骑秋烟,一篙寒汐,千古空来去)
 3. 永遇乐(薰风解愠,画景清和,新霁时候)
 4. 永遇乐(风暖莺娇,露浓花重,天气和煦)
 5. 永遇乐(风折新英,雨肥繁实,又还如豆)
 6. 永遇乐(长忆别时,景疏楼上,明月如水)
 7. 永遇乐(明月如霜,好风如水,清景无限)
 8. 永遇乐(香雪堆梅,绣丝蹙柳,仙馆春到)
 9. 永遇乐(朝霭藏晖,客袍惊暖,天巧无意)
 10. 永遇乐(天接重云,月临残腊,时有幽意)
 11. 永遇乐(龙阁先芬,凤毛荣继,当世英妙)
 12. 永遇乐(松菊堂深,芰荷池小,长夏清暑)
 13. 永遇乐(银烛将残,玳筵初散,依旧愁绪)
 14. 永遇乐(苹芷芳州,故人回首,云海何处)
 15. 永遇乐(天末山横,半空箫鼓,楼观高起)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 题临安邸(山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休)
 2. 扬子江(几日随风北海游,回从扬子大江头)
 3. 四时田园杂兴(新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴)
 4. 游园不值(应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开)
 5. 吊岳飞诗(匹马吴江谁著鞭,惟公攘臂独争先)
 6. 题邸间壁(荼糜香梦怯春寒,翠掩重门燕子闲)
 7. 绝句(古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东)
 8. 新凉(水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低)
 9. 初夏(竹摇清影罩幽窗,两两时禽噪夕阳)
 10. 早发竹下(结束晨妆破小寒,跨鞍聊得散疲顽)
 11. 初归石湖(晓雾朝暾绀碧烘,横塘西岸越城东)
 12. 村景即事(绿遍山原白满川,子规声里雨如烟)
 13. 田家(昼出耘田夜织麻,村庄儿女各当家)
 14. 过零丁洋(辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星)
 15. 晓起闻雨(老来稍喜睡魔清,兀坐枯株听五更)
 16. 南海(朅来南海上,人死乱如麻)
 17. 西台哭所思(残年哭知已,白日下荒台)
 18. 清明(南北山头多墓田,清明祭扫各纷然)
 19. 夜登小阁,忆洛阳旧游(忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英)
 20. 归至武阳渡作(夹岸盲风扫楝花,高城已近被云遮)
 21. 郊行(一雨饯残热,忻然思杖藜)
 22. 西山(绝顶遥知有隐君,餐芝种术麝为群)
 23. 赠防江卒六首 其五(战地春来血尚流,残烽缺堠满淮头)
 24. 苍梧谣(天! 休使圆蟾照客眠)
 25. 苏武慢(雁落平沙,烟笼寒冰,古垒鸣笳声断)
 26. 好事近(日日惜春残,春去更无明日)
 27. 水龙吟(东南第一名州,西湖自古多佳丽)
 28. 菩萨蛮(赤阑桥尽香街直,笼街细柳娇无力)
 29. 沁园春(谁使神州,百年陆沉,青毡未还? 怅晨星残月,北州豪杰;西风斜日,东帝江山)
 30. 沁园春(为问杜鹃,抵死催归,汝胡不归? 似辽东白鹤,尚寻华表;海中玄鸟,犹记乌衣)
优发国际